Klocrti stanova br. 4 na 1 etaži i br. 9 na 2 etaži